Categories

PASW02 Santa Fe Autumn
PASW02 Santa Fe Autumn

Design Size 14 x 18

press to zoom
PASW03_Santa_Fe's_Golden_Autumn
PASW03_Santa_Fe's_Golden_Autumn

Design Size 9 x 12

press to zoom
PASW04 Luminarias
PASW04 Luminarias

Design Size 12 x 10

press to zoom
PASW04A Luminarias Smoky Sky
PASW04A Luminarias Smoky Sky

Design Size 12 x 10

press to zoom
PASW04B Luminarias with Wreath
PASW04B Luminarias with Wreath

Design Size 12 x 10

press to zoom
PASW05 Pueblo House
PASW05 Pueblo House

Design Size 5 x 8

press to zoom
PASW06 Owl Kachina
PASW06 Owl Kachina

Design Size 9 x 12

press to zoom
PASW07 Albuquerque Skies
PASW07 Albuquerque Skies

Design Size 12 x 12

press to zoom
PASW08 Koshari
PASW08 Koshari

Design Size 8 x 12

press to zoom
PASW09 New Mexico Montage
PASW09 New Mexico Montage

Design Size 16 x 14

press to zoom
PASW10 Taos Pueblo Moon
PASW10 Taos Pueblo Moon

Design Size 9 x 12

press to zoom
PASW12 Taos Pueblo with Mountains
PASW12 Taos Pueblo with Mountains

Design Size 9 x 12

press to zoom
PASW13 Pueblo Sun
PASW13 Pueblo Sun

Design Size 9 x 12

press to zoom
PASW14 Pueblo Revival
PASW14 Pueblo Revival

Design Size 9 x 12

press to zoom
PASW15 Mi Casa
PASW15 Mi Casa

Design Size 16 x 16

press to zoom
PASW15A Mi Casa
PASW15A Mi Casa

Design Size 12 x 12

press to zoom
PASW16 Southwest Still Life
PASW16 Southwest Still Life

Design Size 10 x 12

press to zoom
PASW19 Hemis Kachina
PASW19 Hemis Kachina

Design size 9 x 12

press to zoom
PASW20 Morning Kachina
PASW20 Morning Kachina

Design Size 9 x 12

press to zoom
PASW21 Eagle Dancer
PASW21 Eagle Dancer

Design Size 9 x 12

press to zoom
PASW22  Sun Dancer
PASW22 Sun Dancer

Design Size 14 x 14

press to zoom
PASW24 Mini Eagle Dancer
PASW24 Mini Eagle Dancer

Design Size 5 x 7

press to zoom
PASW26 Mini Morning Kachina
PASW26 Mini Morning Kachina

Design Size 5 x 7

press to zoom
PASW28 NW Bell Pull (Totem Pole) bell pull
PASW28 NW Bell Pull (Totem Pole) bell pull

Design Size 7 x 36

press to zoom
PASW31 Navajo Dancer
PASW31 Navajo Dancer

Design Size 9 x 12

press to zoom
PASW32 Acoma Vessel
PASW32 Acoma Vessel

Design Size 12 x 12

press to zoom
PASW33 Ahola Kachina
PASW33 Ahola Kachina

Design Size 9 x 12

press to zoom
PASW34 Thunderbird
PASW34 Thunderbird

Design Size 9 x 12

press to zoom
PASW36 Up and Away
PASW36 Up and Away

Design Size 7 x 7

press to zoom
PASW37 Aloft
PASW37 Aloft

Design Size 7 x 7

press to zoom
PASW38 Ascendant
PASW38 Ascendant

Design Size 7 x 7

press to zoom
PASW39  Mud Head Kachina
PASW39 Mud Head Kachina

Design Size 9 x 12

press to zoom
PASW40  Black Ogre Kachina
PASW40 Black Ogre Kachina

Design Size 9 x 12

press to zoom
PASW41 Santuario Dio Chimayo
PASW41 Santuario Dio Chimayo

Design Size 10 x 16

press to zoom
PASW42 Santa Fe Winter
PASW42 Santa Fe Winter

Design Size 10 x 16

press to zoom